„Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 34/ME/2022 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Vyhodnocovanie ponúk

„Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 54095775 | Kód: 34/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:35:49