REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 13322535 | Kód: 60/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Kúpna zmluva č. 2 Ostatné dokumenty
2021\03\12
12.03.2021
 Zverejnenie kúpnej zmluvy č. 1 Ostatné dokumenty
2021\03\12
12.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 60/ME/2020 neuspel II Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 60/ME/2020 prijal II. Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 60/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 60/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 60/ME/2020 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\11\01
01.11.2020
 Vysvetlenie - 60/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\15
15.10.2020
 Súťažné podklady - 60/ME/2020 Súťažné podklady
2020\09\29
29.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 60/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\09\29
29.09.2020
22.05.2024 04:26:07