REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vývoj mobilnej aplikácie pre OS Android /iOS pre odpadový manažment s centrálnym senzorickým systémom

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 93581740 | Kód: 40/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica PTK Ostatné dokumenty
2023\02\22
22.02.2023
 Zápisnica z prieskumu trhu Ostatné dokumenty
2023\02\22
22.02.2023
 Príloha - 1 Príloha
2022\07\26
26.07.2022
 Príloha - 4 Príloha
2022\07\26
26.07.2022
 Príloha 3 Príloha
2022\07\26
26.07.2022
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 40/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2022\07\26
26.07.2022
21.05.2024 20:48:10