REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Prístavba a prestavba materskej školy Veľké Úľany“ zákazka je rozdelená na tri časti:

Prieskum trhu |  ID: 57864921 | Kód: 19/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu Kúpnej zmluvy č. 3 Ostatné dokumenty
2021\07\05
05.07.2021
 Súčinnosť k podpísaniu Kúpnej zmluvy č. 2 Ostatné dokumenty
2021\07\05
05.07.2021
 Súčinnosť k podpísaniu kúpnej zmluvy č. 1 Ostatné dokumenty
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\05
05.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\04
04.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\04
04.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\04
04.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 19/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\04
04.07.2021
 Návrh na plnenie kritérií č. 3 tovar Príloha
2021\06\25
25.06.2021
 Návrh na plnenie kritérií č. 2 nábytok Príloha
2021\06\25
25.06.2021
 Vysvetlenie - 19/ME/2021 Vysvetlenie
2021\06\25
25.06.2021
 Zmena počtu kusov v časti č. 3 - jeden kus Vysvetlenie
2021\06\18
18.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\15
15.06.2021
 Príloha - 19/ME/2021 č. 3 Príloha
2021\06\15
15.06.2021
 Príloha - 19/ME/2021 č. 2 Príloha
2021\06\15
15.06.2021
 Príloha - 19/ME/2021 č. 1 Príloha
2021\06\15
15.06.2021
22.05.2024 04:52:14