REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia vykurovacieho systému školy“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75726489 | Kód: 23/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy o dielo Ostatné dokumenty
2021\06\26
26.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 23/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\26
26.06.2021
 Príloha - 23/ME/2021 Výkaz výmer č. 1 Príloha
2021\06\15
15.06.2021
 Súťažné podklady - 23/ME/2021 Súťažné podklady
2021\06\15
15.06.2021
21.05.2024 21:18:14