„Rekonštrukcia vykurovacieho systému školy“.

Zákazka s nízkou hodnotou | 23/ME/2021 | Základná škola, Staškov 502, Staškov 502, 02353, Staškov
Vyhodnocovanie ponúk

„Rekonštrukcia vykurovacieho systému školy“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75726489 | Kód: 23/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 15:09:55