REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 37496765 | Kód: 47/ME/2021/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43449-WYP prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\01
01.11.2021
 Osobná obhliadka staveniska Ostatné dokumenty
2021\10\20
20.10.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\10\15
15.10.2021
 Výkaz výmer Príloha
2021\09\20
20.09.2021
 Projektová dokumentácia Príloha
2021\09\20
20.09.2021
 Súťažné podklady - 47/ME/2021/2 Súťažné podklady
2021\09\20
20.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 47/ME/2021/2 Výzva na predloženie ponuky
2021\09\20
20.09.2021
22.05.2024 04:05:33