REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“ Logický celok č. 4 – Okuliare pre virtuálnu realitu, foto a kamerová technika s príslušenstvom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18377345 | Kód: 81/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 81/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 81/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\03\22
22.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 81/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\03\22
22.03.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\02\21
21.02.2021
22.05.2024 04:03:57