REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31965655 | Kód: 23/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2020\11\27
27.11.2020
21.05.2024 21:37:01