„Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“

Zákazka s nízkou hodnotou | 23/ME/2020 | Obec Imeľ, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 94652, Imeľ
Vyhodnocovanie ponúk

„Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Imeľ“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 31965655 | Kód: 23/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:55:59