REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “

Prieskum trhu |  ID: 40108500 | Kód: 75/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 75/ME/2020 Príloha
2020\11\27
27.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 75/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\27
27.11.2020
21.05.2024 22:54:43