„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “

Prieskum trhu | 75/ME/2020 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu – verejné osvetlenie “

Prieskum trhu |  ID: 40108500 | Kód: 75/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:18:44