REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35513486 | Kód: 81/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 81/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\12\29
29.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\29
29.12.2022
 Príloha - 81/ME/2022 Príloha
2022\12\08
08.12.2022
 Súťažné podklady - 81/ME/2022 Súťažné podklady
2022\12\08
08.12.2022
22.05.2024 04:44:36