REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice "

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 96974119 | Kód: 49/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odpoveď na výzvu Ostatné dokumenty
2024\02\10
10.02.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\01\16
16.01.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\01\16
16.01.2024
 Ostatné dokumenty - 49/ME/2023 Ostatné dokumenty
2024\01\15
15.01.2024
 Ostatné dokumenty - 49/ME/2023 Ostatné dokumenty
2023\12\29
29.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 mäso Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\21
21.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\21
21.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\21
21.12.2023
 Vylúčenie ponuky - 49/ME/2023 Vylúčenie ponuky
2023\12\21
21.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 džemy Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 mlynské Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 oleje Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 konzervované Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 strukoviny Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 vajcia 2 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 vajcia Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 49/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\18
18.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 uspel mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\18
18.12.2023
 Nesprávne predložená ponuka Ostatné dokumenty
2023\12\18
18.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neuspel džem Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal džemy Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprijal oleje Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 1 neuspel oleje Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprial oleje Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal oleje Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 uspel mlynské Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 uspel vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neuspel strukoviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neuspel strukoviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neuspel strukoviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal strukoviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprial mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 uspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 uspel mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprijal konzervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 konzervované prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 neprial základné Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2023 prijal základné Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 49/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\17
17.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 49/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\17
17.12.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2023\12\17
17.12.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Vysvetlenie
2023\12\05
05.12.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 mrazený tovar Vysvetlenie
2023\11\25
25.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Džemy Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Oleje a tuky Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Mlynské potraviny Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 vajcia Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Strukoviny Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Zelenina, ovocie Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Mlieko a mliečne výrobky Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Konzervované potraviny Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Mäso a mäsové výrobky Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Vysvetlenie - 49/ME/2023 Príloha Chlieb a pečivo Vysvetlenie
2023\11\23
23.11.2023
 Príloha - 49/ME/2023 logický celok č. 2 Príloha
2023\11\13
13.11.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 49/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\11\13
13.11.2023
 Súťažné podklady - 49/ME/2023 Súťažné podklady
2023\11\13
13.11.2023
21.05.2024 22:04:41