REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 28579536 | Kód: 33/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 33/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\06\24
24.06.2022
 Príloha - 33/ME/2022 Príloha
2022\06\24
24.06.2022
 Technická správa Príloha
2022\06\24
24.06.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\06\24
24.06.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\06\24
24.06.2022
 Súťažné podklady - 33/ME/2022 Súťažné podklady
2022\06\24
24.06.2022
22.05.2024 04:14:02