REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Podpora komplexného bezpečnostného riešenia, internetovej komunikácie, mailového servera a zálohovanie klientských staníc

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28549287 | Kód: 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS č. 5 Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha - 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS č.4 Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha - 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS č. 3 Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha - 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS č. 2 Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Príloha - 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS č. 1 Príloha
2021\05\19
19.05.2021
 Súťažné podklady - 18/2021 Dunajská Streda 8062/2021/DS Súťažné podklady
2021\05\19
19.05.2021
21.05.2024 21:48:04