REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 22033482 | Kód: 16/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 16/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\06\11
11.06.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 16/ME/2023 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\06\11
11.06.2023
 Rokovanie o cene komodít Ostatné dokumenty
2023\06\05
05.06.2023
 Vysvetlenie - 16/ME/2023 č. 3 OpRAVA Vysvetlenie
2023\06\01
01.06.2023
 Vysvetlenie - 16/ME/2023 Vysvetlenie
2023\05\31
31.05.2023
 Vysvetlenie - 16/ME/2023 č.3 Vysvetlenie
2023\05\31
31.05.2023
 Príloha - 16/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\05\18
18.05.2023
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 16/ME/2023 súťažné podklady doplnené Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2023\05\18
18.05.2023
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 16/ME/2023 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2023\05\18
18.05.2023
 Vysvetlenie - 16/ME/2023 Vysvetlenie
2023\05\11
11.05.2023
 Príloha - 16/ME/2023 k vysvetleniu Príloha
2023\05\11
11.05.2023
 Vysvetlenie - 16/ME/2023 Vysvetlenie
2023\05\11
11.05.2023
 Príloha - 16/ME/2023 prílohy k súťažným podkladom Príloha
2023\04\29
29.04.2023
 Príloha - 16/ME/2023 č. 1 Návrh na plnenie kritérií elektrika, mlyn Príloha
2023\04\28
28.04.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 16/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\04\28
28.04.2023
 Príloha - 16/ME/2023 odberné miesta plyn Príloha
2023\04\28
28.04.2023
 Príloha - 16/ME/2023 Odberné miesta elektrika Príloha
2023\04\28
28.04.2023
 Súťažné podklady - 16/ME/2023 Súťažné podklady
2023\04\28
28.04.2023
21.05.2024 21:01:54