„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 16/ME/2023 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 739/20, 83290, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Uzavretie zmluvy

„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 22033482 | Kód: 16/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 06:26:15