REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

“ Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca ”

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 46041461 | Kód: 44/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy - 44/ME/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 44/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 44/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 44/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 44/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 44/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\20
20.08.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\08\16
16.08.2021
 Vysvetlenie - 44/ME/2021 Vysvetlenie
2021\08\03
03.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 44/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\07\30
30.07.2021
22.05.2024 03:29:23