REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 99488619 | Kód: 51/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 51/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\12\06
06.12.2023
 Príloha - 51/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\12\06
06.12.2023
 Príloha - 51/ME/2023 č. 3 a 4 Príloha
2023\12\06
06.12.2023
 Príloha - 51/ME/2023 č. 2 Príloha
2023\12\06
06.12.2023
 Príloha - 51/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\12\06
06.12.2023
 Súťažné podklady - 51/ME/2023 Súťažné podklady
2023\12\06
06.12.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 51/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\12\06
06.12.2023
21.05.2024 21:33:36