„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 51/ME/2023 | SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Betliarska 2032/18, 04801, Rožňava
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 99488619 | Kód: 51/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 14:18:23