REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39448801 | Kód: 54/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 54/ME/2020/2 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\10
10.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 54/ME/2020/2 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\10
10.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 54/ME/2020/2 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\10
10.10.2020
 Príloha - 54/ME/2020/2 Príloha
2020\09\15
15.09.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\09\15
15.09.2020
22.05.2024 03:05:41