REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 55289074 | Kód: 84/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\02\18
18.02.2022
 Vysvetlenie - 84/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\08
08.02.2022
 Vysvetlenie - 84/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\08
08.02.2022
 Vysvetlenie - 84/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\02
02.02.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 11 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 10 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 9 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 8 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 6 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Príloha - 84/ME/2022 projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\01\25
25.01.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 84/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\01\25
25.01.2022
 Súťažné podklady - 84/ME/2022 Súťažné podklady
2022\01\25
25.01.2022
22.05.2024 04:14:16