„Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 84/ME/2022 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 55289074 | Kód: 84/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 06:23:05