REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Príprava žiadosti o NFP pre projekt: „Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 85031429 | Kód: NFP302030G119

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva žiadosť o NFP - NFP302030G119 Ostatné dokumenty
2020\07\09
09.07.2020
21.05.2024 22:06:23