REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Michalovce – Stredná zdravotnícka škola – spojenie hlavnej a vedľajšej budovy“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12066687 | Kód: 23/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\05\24
24.05.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 23/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\05\24
24.05.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 23/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\05\24
24.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 23/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\05\23
23.05.2022
22.05.2024 04:37:16