REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 93008400 | Kód: 51(ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy č. 6 Ostatné dokumenty
2021\12\04
04.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 51(ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\04
04.12.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy chlieb Ostatné dokumenty
2021\12\04
04.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 51(ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\04
04.12.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mäso Ostatné dokumenty
2021\11\28
28.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 51(ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\28
28.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 51(ME/2021prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\28
28.11.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\09
09.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 51(ME/2021uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\09
09.11.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 51(ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\11\09
09.11.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 51(ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\11\09
09.11.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy konzervované Ostatné dokumenty
2021\11\09
09.11.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mlieko Ostatné dokumenty
2021\11\09
09.11.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené Ostatné dokumenty
2021\11\08
08.11.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\08
08.11.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy základné potraviny Ostatné dokumenty
2021\11\08
08.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk prijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk neuspel vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk mlieko a mliečne Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk konzervované potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\03
03.11.2021
 Mimoriadne nízka ponuka Ostatné dokumenty
2021\10\20
20.10.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\10\14
14.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 51(ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\08
08.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 51(ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\08
08.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 51(ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\08
08.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 51(ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\08
08.10.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 51(ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\03
03.09.2021
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Súťažné podklady - 51(ME/2021 Súťažné podklady
2021\09\02
02.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 51(ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\02
02.09.2021
21.05.2024 22:56:22