REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 39441390 | Kód: 33/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\05\14
14.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 33/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 33/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 33/ME/2020 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\17
17.11.2020
 Ostatné dokumenty - 33/ME/2020 Ostatné dokumenty
2020\11\16
16.11.2020
 Ostatné dokumenty - 33/ME/2020 Ostatné dokumenty
2020\11\16
16.11.2020
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2020\11\11
11.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\11\07
07.11.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33/ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\10\05
05.10.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 33/ME/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\10\02
02.10.2020
 Súťažné podklady - 33/ME/2020 Súťažné podklady
2020\10\02
02.10.2020
21.05.2024 21:06:50