REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2022 - 2025,

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 41607255 | Kód: 64/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 64/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\11\02
02.11.2021
22.05.2024 05:05:15