REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 41760554 | Kód: 48/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\09\21
21.09.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 48/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\08\17
17.08.2022
 Súťažné podklady - 48/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\17
17.08.2022
21.05.2024 22:26:46