„Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 48/ME/2022 | Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 1, 05401, Levoča
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 41760554 | Kód: 48/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 04:32:18