REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Materská škola v Podlužanoch“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 76016140 | Kód: 4/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\03\15
15.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 neúspešný Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2022 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\03\14
14.03.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\04
04.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 4/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\04
04.03.2022
 Vysvetlenie - 4/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\22
22.02.2022
 Vysvetlenie - 4/ME/2022 č.2 Vysvetlenie
2022\02\17
17.02.2022
 Vysvetlenie - 4/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\16
16.02.2022
 Príloha - 4/ME/2022 zadanie Príloha
2022\02\09
09.02.2022
 Príloha - 4/ME/2022 zadanie Príloha
2022\02\09
09.02.2022
 Príloha - 4/ME/2022 zadanie Príloha
2022\02\09
09.02.2022
 Príloha - 4/ME/2022 projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\02\09
09.02.2022
 Príloha - 4/ME/2022 projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\02\09
09.02.2022
 Príloha - 4/ME/2022 projektová dokumetácia č. 1 Príloha
2022\02\09
09.02.2022
 Súťažné podklady - 4/ME/2022 Súťažné podklady
2022\02\09
09.02.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 4/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\02\09
09.02.2022
21.05.2024 21:56:57