REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 31068214 | Kód: 43/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\08\31
31.08.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 43/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\08\31
31.08.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\08\28
28.08.2022
 Príloha - 43/ME/2022 Príloha
2022\07\29
29.07.2022
 Technická správa Príloha
2022\07\29
29.07.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\07\29
29.07.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\07\29
29.07.2022
 Výzva Príloha
2022\07\29
29.07.2022
 Súťažné podklady - 43/ME/2022 Súťažné podklady
2022\07\29
29.07.2022
21.05.2024 21:47:27