MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 43/ME/2022 | Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 93201, Veľký Meder
Uzavretie zmluvy

MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 31068214 | Kód: 43/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

22.07.2024 19:10:52