REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24400264 | Kód: 3/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\14
14.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 3/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\14
14.02.2023
 Príloha - 3/ME/2023 Príloha
2023\01\27
27.01.2023
 Súťažné podklady - 3/ME/2023 Súťažné podklady
2023\01\27
27.01.2023
21.05.2024 21:50:28