REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry Materskej školy - Rybný trh v Dunajskej Strede

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 16805728 | Kód: 87/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 87/ME/2022 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\12\27
27.12.2022
 Príloha - 87/ME/2022 projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\12\27
27.12.2022
 Príloha - 87/ME/2022 projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\12\27
27.12.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 87/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\12\27
27.12.2022
 Súťažné podklady - 87/ME/2022 Súťažné podklady
2022\12\27
27.12.2022
22.05.2024 03:46:31