REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19925650 | Kód: 50/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\09\12
12.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 50/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\12
12.09.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\08\18
18.08.2020
22.05.2024 03:08:01