REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 21623689 | Kód: 11/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\05\01
01.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\01
01.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\01
01.05.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\01
01.05.2022
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2022\04\27
27.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\04\27
27.04.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\03\25
25.03.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 11/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\03\21
21.03.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\03\21
21.03.2022
 Súťažné podklady - 11/ME/2022 Súťažné podklady
2022\03\21
21.03.2022
22.05.2024 04:47:12