REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 20969473 | Kód: 58/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\20
20.10.2022
 Ponuka bola prijatá Ostatné dokumenty
2022\10\20
20.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 58/ME/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\09
09.10.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 58/ME/2022 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\10\09
09.10.2022
 Súťažné podklady - 58/ME/2022 Súťažné podklady
2022\09\21
21.09.2022
21.05.2024 22:31:42