„Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 58/ME/2022 | Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča, Nám. Štefana Kluberta 1, 05401, Levoča
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 20969473 | Kód: 58/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:39:58