REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 85254388 | Kód: 63/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy ovocie Ostatné dokumenty
2022\12\27
27.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy hydina Ostatné dokumenty
2022\12\25
25.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy trvalé Ostatné dokumenty
2022\12\25
25.12.2022
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené Ostatné dokumenty
2022\12\25
25.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu mlieka Ostatné dokumenty
2022\12\25
25.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy pekárenské Ostatné dokumenty
2022\12\25
25.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mäso Ostatné dokumenty
2022\12\25
25.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 neprijal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 prijal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 prijal trvalé Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 neprijal zeleninu Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 zelenina prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 mlieko prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 63/ME/2022 chlieb neprijal Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 prijal chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 63/ME/2022 mäso prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\09
09.12.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\12\03
03.12.2022
 Vysvetlenie - 63/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\17
17.11.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 7 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 6 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 4 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Príloha - 63/ME/2022 č. 1 Príloha
2022\10\30
30.10.2022
 Súťažné podklady - 63/ME/2022 Súťažné podklady
2022\10\30
30.10.2022
21.05.2024 22:01:12