„Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 63/ME/2022 | „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Dolnočermánska 767/62, 94901, Nitra
Vyhodnocovanie ponúk

„Základné potraviny pre ,,BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“ Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 85254388 | Kód: 63/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

20.06.2024 01:09:31