REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69795015 | Kód: 51/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\09\29
29.09.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 51/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\29
29.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 51/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\29
29.09.2020
22.05.2024 04:25:22