REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Čerstvé pečivo, chlieb, pekárenské výrobky“

Rokovacie konanie so zverejnením |  ID: 42701026 | Kód: 31/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\25
25.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení Ostatné dokumenty
2022\06\25
25.06.2022
 Doplnenie Výzvy na predkladanie ponúk Dokumenty zadávateľa
2022\06\13
13.06.2022
 Ostatné dokumenty - 31/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\06\10
10.06.2022
 Dokumenty zadávateľa - 31/ME/2022 Dokumenty zadávateľa
2022\06\10
10.06.2022
21.05.2024 20:53:14