REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Novostavba bytového domu 19 b.j. s príslušenstvom v obci Staškov na parcele CKN 111/1“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz) |  ID: 80879772 | Kód: 19/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Projektová dokumentácia elektroinštalácia Príloha
2023\05\04
04.05.2023
22.05.2024 03:12:02