REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„NADSTAVBA ZŠ A MŠ S VYUČ. JAZYKOM MAĎARSKÝM HURBANOVO“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 11923066 | Kód: 18/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\07
07.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\01
01.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\01
01.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\01
01.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\01
01.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\01
01.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 20073-WYP Žiadosť o vysvetlenie
2022\05\30
30.05.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 20073-WYP Žiadosť o vysvetlenie
2022\05\17
17.05.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\05\16
16.05.2022
 Vysvetlenie - 18/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\10
10.05.2022
 Vysvetlenie - 18/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\09
09.05.2022
 Vysvetlenie - 18/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Vysvetlenie - 18/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\05
05.05.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2022\05\04
04.05.2022
 Vysvetlenie - 18/ME/2022 Vysvetlenie
2022\04\22
22.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 8 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 6 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\04\13
13.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 18/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\04\13
13.04.2022
 Súťažné podklady - 18/ME/2022 Súťažné podklady
2022\04\13
13.04.2022
22.05.2024 03:37:20