REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35291152 | Kód: 21/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 21/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\06\30
30.06.2021
 Príloha - 21/Dunajská Streda/2021 2/1 Príloha
2021\06\30
30.06.2021
 Príloha - 21/Dunajská Streda/2021 č. 2 Príloha
2021\06\30
30.06.2021
 Príloha - 21/Dunajská Streda/2021 č, 1 Príloha
2021\06\30
30.06.2021
 Súťažné podklady - 21/Dunajská Streda/2021 Súťažné podklady
2021\06\30
30.06.2021
22.05.2024 02:58:21