REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku (NOVÁ)

Prieskum trhu |  ID: 37993101 | Kód: 73/ME/2020/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu kúpnej zmluvy Ostatné dokumenty
2021\01\04
04.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 73/ME/2020/2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\04
04.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 73/ME/2020/2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\04
04.01.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 73/ME/2020/2 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\01\04
04.01.2021
 Vysvetlenie - 73/ME/2020/2 Vysvetlenie
2020\11\27
27.11.2020
 Doplnenie a vysvetlenie v dokumentov označené červenou Vysvetlenie
2020\11\27
27.11.2020
 Príloha - 73/ME/2020/2 Príloha
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 73/ME/2020/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\25
25.11.2020
21.05.2024 22:39:45