„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku (NOVÁ)

Prieskum trhu | 73/ME/2020/2 | Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 93201, Veľký Meder
Vyhodnocovanie ponúk

„Modernizácia učební základnej školy Veľký Meder“ - Dodávka nábytku (NOVÁ)

Prieskum trhu |  ID: 37993101 | Kód: 73/ME/2020/2

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 14:29:51