REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Detské ihrisko – hracie prvky“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84522230 | Kód: 72/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\12\01
01.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 72/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\01
01.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 72/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\01
01.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 72/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\01
01.12.2020
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\11\20
20.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 72/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\20
20.11.2020
21.05.2024 22:00:23